Tu Moje Miejsce ...

Tu moje miejsce ...ARFwP„Tu Moje Miejsce  – młodzi dziennikarze prezentują walory historyczno-przyrodnicze gminy Uchanie” – tak brzmi tytuł projektu, który Gminna Biblioteka Publiczna w Uchaniach będzie realizowała w pierwszej połowie bieżącego roku. Wniosek biblioteki został najwyżej oceniony spośród ponad 400 złożonych do konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”, ogłoszonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Grant w wysokości 4990 zł zostanie przeznaczony na działania zawarte w wieloletnim planie rozwoju biblioteki. Będą to warsztaty dla grupy uczniów Gimnazjum im. ks. S. Staszica w Uchaniach z/s w Jarosławcu z zakresu dziennikarstwa, fotografii oraz prezentacji multimedialnej. Młodzież zdobędzie wiedzę w jaki sposób pozyskiwać materiały i informacje o ciekawych wydarzeniach, ludziach związanych z miejscem, w którym żyją, jego historią, kulturą a także o czasach współczesnych. Pozna sposoby opracowywania i prezentacji bogactwa kulturowego i przyrodniczego najbliższego otoczenia. Nauczy się korzystania z nowoczesnych narzędzi do publikacji materiałów, które zostaną wydane w formie papierowego i elektronicznego medium, zapełniającego lukę w obszarze powszechnie dostępnego, aktualnego źródła informacji o gminie Uchanie.

Realizatorzy projektu liczą na zaangażowanie mieszkańców, pomoc w wyszukiwaniu i udostępnianiu materiałów– starych fotografii, dokumentów, pamiątek, relacji mówionych.

PRB

  • Drukuj