„Balladyna” w Uchaniach

Narodowe Czytanie - "Balladyna" Juliusza Słowackiego - 04.09.2020W piątkowy poranek 4 września 2020 roku miała miejsce uchańska odsłona ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, której od początku, tj. od 2012 roku patronuje Prezydent RP. Wydarzenie zorganizowane w miejscowym parku przez Bibliotekę i Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach, było okazją do spotkania i wspólnego czytania wielkiego dzieła literatury polskiej – #Balladyna Juliusza Słowackiego.

Po krótkim wprowadzeniu, rozpoczęliśmy Narodowe Czytanie w Uchaniach od fragmentu ”Balladyny” w interpretacji przygotowanej przez grupę składającą się z członków Towarzystwo Przyjaciół Uchań i Okolic oraz Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie. Następnie zaprosiliśmy do mikrofonu gości. Jako pierwsza fragment utworu przeczytała z-ca wójta Pani Monika Szumiło. Kolejną czytającą osobą była bibliotekarka z filii Alicja Swatko. Czytaniu w parku towarzyszył koncert w wykonaniu Anny Wróblewskiej, której akompaniował Wiesław Jędruszczak.
Tegoroczna lektura odbywała się w szczególnych okolicznościach, pandemia spowodowała, że w naszym wydarzeniu uczestniczyła nieliczna grupa mieszkańców.  Wszyscy, którzy zaszczycili nas tego dnia swoją obecnością otrzymali egzemplarz „Balladyny” opieczętowany okolicznościowym stemplem. Warto podkreślić, że mimo garstki obecnych atmosfera w trakcie naszego czytania była wyjątkowa. Najlepszym jej określeniem są słowa noblistki Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

  • Drukuj