Eko-Ferie 2013

EkoFerie 2013Biblioteka tradycyjnie już na czas ferii zimowych przygotowuje dla dzieci ofertę związaną z wybranym tematem. Tegoroczne zajęcia prowadzone były wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, dzięki czemu były o wiele bardziej różnorodne i ciekawe. Głównym założeniem  organizatorów było zagospodarowanie wolnego czasu w taki sposób, by był wykorzystany nie tylko atrakcyjnie ale też pożytecznie.

O potrzebie tego rodzaju działań może świadczyć frekwencja na zajęciach – od pierwszego do ostatniego dnia gościliśmy ponad 20. dzieci w wieku od 3 do 13 lat.Zajęcia odbywały pod hasłem „Eko Ferie 2013”, ich celem było kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci. To jak w przyszłości będzie wyglądała nasza Ziemia zależy tylko od nas. Filmiki prezentujące zagrożenia dla środowiska oraz sposoby  przeciwdziałania im, gry, zajęcia plastyczne, na których wykorzystywano materiały „z odzysku”, zbiórka zużytych baterii, quizy, zabawy integracyjne – różnorodność zajęć sprawiała, że nie było miejsca na nudę. Podsumowaniem wszystkich działań było napisanie krótkich petycji  do dorosłych z prośbą o podjęcie na co dzień najprostszych czynności, dzięki którym długo, długo będziemy cieszyć się Zieloną Planetą. Atrakcją „extra” był wyjazd  do Teatru Andersena w Lublinie na „Śpiącą królewnę”, dzięki wsparciu Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Specjalnie dla naszej grupy odbyło się spotkanie po spektaklu z jednym z głównych bohaterów sztuki, który pokazał nam kulisy pracy na scenie. Na zakończenie ferii wszyscy uczestnicy otrzymali „Eko-certyfikaty” oraz drobne upominki ufundowane przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej, projekt Gotania, sklepik ze szkoły w Uchaniach. Ognisko, pieczenie kiełbasek, śpiewy przy akompaniamencie gitary oraz zabawy na śniegu były zwieńczeniem bardzo udanych tegorocznych ferii.

EkoFerie 2013

EkoFerie 2013

EkoFerie 2013

EkoFerie 2013

EkoFerie 2013

EkoFerie 2013

  • Drukuj