Helena Kidaj-Gruszka

Helena Kidaj-Gruszka

Urodziła się i mieszkała przez większą część życia na terenie Gminy Uchanie w miejscowości Dębina. Poza pracą w gospodarstwie rolnym angażowała się w szeroko zakrojoną działalność społeczną, za którą wielokrotnie była nagradzana i odznaczana. Na szczególne wyróżnienie zasługuje aktywność w obszarze kultury. Mimo licznych obowiązków znajduje czas na pisanie, będące odzwierciedleniem tego „co w duszy jej gra”. Do tej pory opublikowała trzy autorskie tomiki. Od kilkunastu lat mieszka w Lublinie.

  • Drukuj