FacebookGoogleYoutubeFeed

Regulamin wypożyczalni i czytelni

Regulamin wypożyczalni i czytelni

Gminnej Biblioteki Publicznej w Uchaniach

 

Regulamin określa sposób i warunki korzystania z wypożyczalni i czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Uchaniach.

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

 

Ogólne zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

2. Zapisując się do Biblioteki użytkownik wypełnia i podpisuje kartę zapisu zawierającą dane osobowe, potwierdzając je okazanym dokumentem tożsamości. Złożenie podpisu oznacza zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku osób niepełnoletnich, przy zapisie konieczna jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego (z dokumentem tożsamości), w celu poręczenia zobowiązania wobec biblioteki.

5. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o każdej zmianie danych osobowych zawartych w karcie zapisu.

6. Biblioteka na pisemny wniosek użytkownika, może usunąć jego dane z bazy czytelników, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Biblioteki, wynikających z niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownik ma wgląd na swoje konto, logując się w systemie bibliotecznym Mateusz na stronie biblioteki www.biblioteka-uchanie.pl  (KATALOG ONLINE), poprzez które może monitorować stan wypożyczonych materiałów bibliotecznych, dokonywać rezerwacji oraz prolongat.

8. Konto zostaje anulowane, jeśli użytkownik nie korzysta z usług przez okres 5 lat.

9. Korzystanie z czytelni nie wymaga obowiązku zapisywania się.

 

Wypożyczanie

1. Użytkownicy mają wolny dostęp do półek.

2. Wypożyczyć można:

          dot  książki na okres  1 miesiąca,

          dot  czasopisma na 1 tydzień,  oprócz numerów bieżących,

          dot  zbiory multimedialne na okres 2 tygodni,

          dot  inne materiały na okres ustalony indywidualnie.

3. Termin zwrotu książki określa umieszczona  na wewnętrznej stronie okładki  „terminatka”.
4.Termin zwrotu wypożyczonych materiałów można przesunąć (prolongować) na kolejny miesiąc, jeśli nie ma aktualnie na nie zapotrzebowania.

5. Prolongaty można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonej pozycji: 
          dot  osobiście u dyżurującego bibliotekarza,

          dot  telefonicznie,

          dot  logując się na własne konto przez internet (login i hasło nadawane jest  przy rejestracji).

6. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin wypożyczenia lub żądać zwrotu wypożyczonych pozycji przed wyznaczonym terminem, jeśli są szczególnie poszukiwane.

7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz  może rezerwować książki aktualnie wypożyczone. Czytelnik może także dokonać rezerwacji samodzielnie poprzez konto internetowe.

8. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczenia książek z księgozbioru podręcznego.

9. Za pozycje o znacznej wartości może być pobrana kaucja, jako zabezpieczenie wypożyczonych materiałów.

10. Wysokość kaucji ustalana jest indywidualnie i podlega zwrotowi z chwilą oddania materiałów.

 

Przetrzymywanie książek

1. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych ponad określony termin pobierana jest opłata w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) od jednego wypożyczonego egzemplarza za każdy dzień zwłoki.

2. Dodatkowo Biblioteka pobiera opłatę za poniesione koszty upomnienia.

3. Jeżeli użytkownik, mimo wysłanych upomnień odmawia zwrotu książek (innych materiałów) lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

4. Do czasu uregulowania należnych Bibliotece wierzytelności użytkownik nie może korzystać z materiałów bibliotecznych.

5. W uzasadnionych wypadkach losowych Biblioteka może zaniechać dochodzenia wierzytelności od użytkownika.

 

Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Czytelnik ma obowiązek szanować powierzone mu książki (i inne materiały) jako dobro publiczne. Powinien zwracać uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone  uszkodzenia  zgłosić bibliotekarzowi, w przeciwnym razie przyjmuje się, że nie były uszkodzone przed wypożyczeniem.

2. W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych użytkownik jest zobowiązany do odkupienia.  Jeżeli jest to niemożliwe zobowiązany jest uiścić wartość w wysokości aktualnej ceny rynkowej.

3. Za zgodą bibliotekarza można zamiast zagubionych materiałów przekazać inne tej samej wartości, jeżeli będą dla Biblioteki użyteczne.

4. Za nie zwrócenie lub zniszczenie pozycji szczególnie cennych lub trudnych do nabycia wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki.

 

Zasady kopiowania

1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny do kopiowania materiałów bibliotecznych.

2. Na kopiowanie należy uzyskać zgodę bibliotekarza.

3. Zbiory Biblioteki mogą być kopiowane i drukowane bądź zapisywane na własnych nośnikach.

4. Opłaty za kopiowanie należy uiścić u dyżurującego bibliotekarza, zgodnie z cennikiem.

 

Przepisy końcowe

1. Wszelkie uwagi dotyczące korzystania z wypożyczalni i czytelni można zgłaszać bezpośrednio Bibliotekarzowi lub poprzez stronę internetową.

2. Bibliotekarz może odmówić wstępu do Biblioteki osobom  pod wpływem alkoholu lub o niskim poziomie higieny.

3. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu wypożyczalni i czytelni może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

4. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

Foto spacer po bibliotece

Godziny otwarcia

Biblioteka w Uchaniach

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30


Filia w Jarosławcu

Wtorek - 12:00 - 16:00
Środa - 12:00 - 16:00
Czwartek - 12:00 - 16:00
Piątek - 12:00 - 16:00
Sobota - 8:00 - 12:00

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna
w Uchaniach

ul. Partyzantów 1
22-510 Uchanie
T/F: 84 6577264
@: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Filia GBP w Jarosławcu
Jarosławiec 123
22-510 Uchanie
T: 84  6183039
@: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Konto

Bank Spółdzielczy w Białopolu O/Uchanie
KONTO: 59 8202 1016 2002 1600 3381 0001


NIP: 919-17-09-807


REGON: 001001585

Liczniki odwiedzin

1891615
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ogółem
128
434
1021
16906
1891615

Twój adres IP: 44.200.140.218
Data i czas: 2024-07-24 04:34:42

Copyright © Gminna Biblioteka Publiczna w Uchaniach 2024

Template by Joomla Templates