Promocja czytelnictwa w Gminie Uchanie

NPRCz 2014-2020Nasza Biblioteka została beneficjentem realizowanego przez  Bibliotekę Narodową w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, nowego programu o nazwie:  Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych.

Uruchomiony w styczniu b.r.  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014–2020, swoim zasięgiem obejmuje najważniejsze obszary związane z czytelnictwem: promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, szkolenia, regulacje prawne dotyczące rynku książki.  Duże znaczenie będą miały także działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką.
Otrzymane z Biblioteki Narodowej dofinansowanie w wysokości  4 500 zł zostanie przeznaczone na zakup książek, na które zapotrzebowanie składały biblioteki szkolne – partnerzy w zakresie wspólnych działań zwiększających czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.  Dodatkowy dopływ nowości wydawniczych możliwy będzie dzięki  środkom Priorytetu 1, które od kilku lat BN przekazuje  bibliotekom publicznym na zakup zbiorów. W tym roku dla Biblioteki w Uchaniach przypada kwota  2 526 zł.


Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 2014

Wyniki naboru wniosków do Priorytetu 2 - jesteśmy na 16-tym miejscu spośród 416 beneficjentów


Prezentacja "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020"

  • Drukuj