Program Rozwoju Bibliotek

PRBRok 2009 to przełomowy moment dla bibliotek polskich. W ramach międzynarodowego programu „Global Libraries” zainicjowano Program Rozwoju Bibliotek (PRB) – przedsięwzięcie Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która utworzyła w celu realizacji zadania w naszym kraju Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).FRSI Głównym założeniem Programu jest ułatwienie bibliotekom publicznym dostępu do komputerów, internetu i szkoleń. Dzięki temu będą one przekształcać się w centra aktywności lokalnej a pracownicy  bibliotek zdobędą wiedzę jak planować rozwój swojej instytucji i konsekwentnie dążyć do wyznaczonych celów.

Biblioteka w Uchaniach przystąpiła do PRB w pierwszej rundzie jako partner Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie. Korzyści jakie osiągnęliśmy poprzez udział w programie to:

dot możliwość uczestnictwa w wielu szkoleniach, warsztatach, w tym z planowania rozwoju instytucji, uwzględniającego specyfikę naszej gminy oraz potrzeby mieszkańców;

dot doradztwo eksperckie w różnych obszarach a także wymiana doświadczeń z bibliotekarzami z całego kraju;

dot możliwość realizacji projektów w ramach współpracy z takimi uznanymi organizacjami pozarządowymi jak: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Amosa Komeńskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i wsparcie w różnych formach;

dot grant z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na lokalne działania w ramach Aktywnej  Biblioteki;

dot sprzęt multimedialny na wyposażenie filii, dzięki temu obie placówki są skomputeryzowane a mieszkańcy gminy mają coraz lepszy dostęp do bezpłatnego internetu;

dot refundacja kosztów związanych z zapewnieniem dostępu do internetu przez Fundację Orange;

dot korzyści z efektów działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych nie tylko na skalę lokalną ale ogólnopolską – spotów telewizyjnych, reklam, kongresów.

Aktualnie rozpoczęła się realizacja III rundy Programu Rozwoju Bibliotek, kolejne biblioteki przystąpiły do Programu a jego realizacja została przedłużona do 2015 roku. Mamy nadzieję, że dzięki temu biblioteki będą mogły jeszcze lepiej służyć lokalnym społecznościom.

  • Drukuj