Promocja czytelnictwa

Pierwszym wsparciem zewnętrznym, z którego skorzystała nasza biblioteka był wprowadzony w 2004 roku program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wówczas MK i Sztuki) Upowszechnianie i promocja czytelnictwa, w ramach którego przyznawane są środki na zakup nowości wydawniczych.

W ciągu tych lat zmieniały się zasady dotowania, od 2010 roku realizacją programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek zajmuje się  Biblioteka Narodowa. 

Gminna Biblioteka w Uchaniach do 2012 roku pozyskała z tego źródła kwotę 26 727 zł, co znacznie wpłynęło na poprawę  jakości zbiorów bibliotecznych.

  • Drukuj