Dar dla biblioteki

Dar dla bibliotekiBiblioteka nawiązała współpracę z Panem Waldemarem Michalskim, redaktorem i sekretarzem kwartalnika „Akcent”. Pan Michalski będzie prowadził warsztaty dziennikarskie w ramach projektu „Tu Moje Miejsce…”. W darze dla biblioteki przekazał kilka książek swojego autorstwa oraz 100 tomików poezji dawnych i współczesnych autorów, przede wszystkim ze środowisk literackich Ziemi Lubelskiej.

Waldemar Michalski urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim, tuż przed wojną. W latach 1944-1949 mieszkał w… Uchaniach. Jak wspomina: Uchanie są dla mnie miejscem gorąco zapisanym w sercu i pamięci. Tu rozpocząłem swoją edukację szkolną już w roku 1944/45. Myślę, że właśnie w Uchaniach szczególnie zainteresowałem się poezją, czytaną z przedwojennego „Płomyka”… Debiutował  pod koniec lat 50. jako publicysta cyklem reportaży. W roku 1960 opublikował pierwszy wiersz. Wydał wiele tomików wierszy, opowiadań, szkiców literackich. Zajmował się opracowywaniem i redakcją wierszy innych autorów. Za swoją pracę literacką i społeczną otrzymał liczne nagrody i odznaczenia. Szczególną radość sprawiło mu najwyższe odznaczenie bibliofilów – Order Białego Kruka ze Słonecznikiem. Dziękujemy serdecznie w imieniu Bibliotekarzy, Bibliofilów oraz Czytelników za otrzymany dar.

Dar dla biblioteki

Dar dla biblioteki

Dar dla biblioteki

Dar dla biblioteki

  • Drukuj