Waldemar Michalski

Waldemar Michalski

Poeta, krytyk literacki, eseista, redaktor. Urodził się w 1938 r. we Włodzimierzu Wołyńskim. W latach 1944 - 1948 mieszkał w Uchaniach. Absolwent studiów polonistycznych  KUL. Od 1962 do 1985 r. był kustoszem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Od 1985 r. pełni funkcję sekretarza redakcji kwartalnika kulturalnego wydawanego w Lublinie “Akcent”. Członek Związku Literatów Polskich, autor kilkunastu tomików poezji i publikacji eseistycznych. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za pracę literacką i społeczną.
Nasza Biblioteka miała przyjemność gościć Pana Michalskiego kilkakrotnie. Wspierał nas przy wydaniu pisma „Nasze Uchanie”, będącego efektem realizowanego wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum w Jarosławcu w 2013 r. projektu „Aktywna Biblioteka”.

  • Drukuj