Nieodpłatne:

          dot  wypożyczanie zbiorów  do domu
          dot  wypożyczanie międzybiblioteczne / z biblioteki UMCS i KUL za pośrednictwem
              Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie na konkretne zapotrzebowanie czytelnika
          dot  udostępnianie zbiorów w czytelni na miejscu
          dot  dostęp do Internetu na  3 stanowiskach komputerowych
          dot  dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-Fi, aby uzyskać hasło należy zgłosić się do bibliotekarza.

Odpłatne wg cennika:

  1. Odbitki kserograficzne (tylko A4) czarno-białe wykonane na kserokopiarce
          dot  jednostronnie - 0,30 zł
          dot  dwustronnie - 0,60 zł

  2. Wydruk komputerowy czarno-biały (A4)
          dot  jednostronnie - 0,30 zł
          dot  dwustronnie - 0,60 zł

  3. Wydruk komputerowy kolorowy (A4)
          dot  w zależności od wielkości  zadrukowanego pola - od 0,50 zł /strona do 2,00 zł /strona

  4. Skanowanie
         dot  z oryginału do formatu A4  – 0,50 zł /strona
         dot  skan tekstu z wydrukiem  –  1,00 zł /strona
         dot  skan grafiki z wydrukiem  –  2,00 zł /strona

  5. Cena nośnika (CD/DVD)  –  1,50 zł /sztuka

Pieniądze uzyskane z tych usług przeznaczane są na działalność statutową.
Szczegółowe informacje o usługach u bibliotekarza oraz w odpowiednich regulaminach.

  • Drukuj